zpět na úvodní stránku

Registrace

Registrační poplatky – prezenční/on-line účast

Účastník Včasná registrace
do 24. 9. 2021
Pozdní registrace
od 25. 9. 2021
Člen ČFS* / ČKFA** / ČAS***   2 000 Kč   2 200 Kč
Nečlen ČFS* / ČKFA** / ČAS***   2 600 Kč   2 900 Kč
Ostatní (farmaceutické společnosti a další) 12 000 Kč 12 000 Kč

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

*) ČFS – Česká farmaceutická společnost
**) ČKFA – Česká komora farmaceutických asistentů
***) ČAS – Česká asociace sester

Registrační poplatek – prezenční účast zahrnuje:

  • vstup na přednášky
  • vstup na výstavu
  • kongresové materiály
  • zahajovací setkání odborníků
  • občerstvení po dobu kongresu

Registrační poplatek – on-line účast zahrnuje:

  • vstup na přednášky
  • vstup na výstavu

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky změněn na pozdní.

On-line registrační formulář je dostupný zde

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V prů­bě­hu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné on-line formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát kongresu emailem (lekarnici@guarant.cz).

Certifikát

Upozornění pro farmaceuty:

Certifikát o účasti se nevystavuje. Pro zapsání kreditů ČLnK je nutné evidovat účast každý den kongresu. Vaše jméno bude poté nahlášeno na ČLnK a komora Vám připíše kredity za tento kongres. Pro připsání kreditů za kongres je třeba Vaše číslo v České lékárnické komoře. Toto číslo bude vyžadováno při on-line registraci.

Upozornění pro farmaceutické asistenty:

Certifikáty pro farmaceutické asistenty budou elektronicky zasílány pouze na vyžádání po ukončení kongresu.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během regis­tra­ční­ho procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Zálohová faktura s desetimístným variabilním symbolem Vám bude automaticky zaslána po vyplnění on-line formuláře. Platby bez variabilního symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 23. 10. 2021. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (lekarnici@guarant.cz). Zrušení po telefonu nebude akcep­to­vá­no.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace:     Storno poplatek
do 31. 8. 2021:     bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 1. 9. do 30. 9. 2021:     50 % registračního poplatku
od 1. 10. 2021:     100 % registračního poplatku

V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

Změna jména

Pokud se nemůžete akce zúčastnit, můžete za sebe poslat kolegu nebo kolegyni. Manipulační poplatek za změnu jména činí 150 Kč. Požadavek na změnu jména musí být zaslán emailem Sekretariátu kongresu na lekarnici@guarant.cz. Změna jména není možná po 1. 10. 2021.

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.