zpět na úvodní stránku

Registrace

Registrační poplatky

Účastník včasný
do 27. 9. 2019
pozdní
od 28. 9. 2019
Člen ČFS* / ČAS**   2 000 Kč   2 200 Kč
Nečlen ČFS* / ČAS**   2 600 Kč   2 900 Kč
Ostatní (farmaceutické společnosti a další) 12 000 Kč 12 000 Kč

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

*) ČFS – Česká farmaceutická společnost
**) ČAS – Česká asociace sester

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky změněn na pozdní.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na přednášky
  • vstup na výstavu
  • kongresové materiály (finální program včetně sborníku, jmenovku)
  • páteční zahajovací setkání odborníků
  • občerstvení po dobu kongresu

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V prů­bě­hu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné on-line formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát kongresu emailem (lekarnici@guarant.cz).

Certifikát

Upozornění pro farmaceuty: Certifikát o účasti se nevystavuje. Na místě se podepisuje prezenční listina, Vaše jméno bude poté nahlášeno na Českou lékárnickou komoru a komora Vám připíše kredity za tento kongres. Pro připsání kreditů za kongres je třeba Vaše číslo v České lékárnické komoře. Toto číslo bude vyžadováno při on-line registraci.

Certifikáty pro farmaceutické asistenty budou vydávány v tištěné podobě v průběhu nedělního dopoledne.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během regis­tra­ční­ho procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění regis­trač­ní­ho formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 1. 11. 2019. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (lekarnici@guarant.cz) nebo faxem 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace:     Storno poplatek
do 3. 10. 2019:     bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 4. 10. 2019:     100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipu­lač­ní poplatek.

© 2021 GUARANT International spol. s r. o.