zpět na úvodní stránku

Výbor kongresu

Předseda organizačního výboru a koordinátor odborného programu

PharmDr. Marek Lžičař (Brno)

Členové organizačního výboru

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. (Praha)

PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (Hradec Králové)

Mgr. Olga Mučicová (Ústí nad Labem)

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. (Brno)

PharmDr. Martin Šimíček (Brno)

Bc. Alena Šindelářová (Praha)

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.