zpět na úvodní stránku

Výbor kongresu

Předseda organizačního výboru a koordinátor odborného programu

PharmDr. Marek Lžičař (Brno)

Mgr. Michal Hojný (Praha)

Členové organizačního výboru

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. (Praha)

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (Hradec Králové)

Mgr. Olga Mučicová (Ústí nad Labem)

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. (Brno)

PharmDr. Martin Šimíček (Brno)

Bc. Alena Šindelářová (Praha)

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.