zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo

Vážení kolegové,

Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester pořádá již 22. kongres nemocničních lékárníků.

Hlavním tématem letošního kongresu bude problematika léčby infekčních chorob, racionální antibiotické terapie a rostoucího rizika rezistence pa­to­ge­nů na antiinfektiva.

Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie, které každoročně přitahují pozornost velkého počtu účastníků. Novinky v oblasti přípravy léčiv se posluchači budou moci poslechnout v samostatném odborném workshopu přípravy IPLP. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím a budou vystaveny posterové prezentace. Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií. Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo až více než 700 lékárníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout.

Vlastní akce letos proběhne v termínu 9.–11. 11. 2018 v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Kongres nemocničních lékárníků zajišťuje organizační výbor ve spolupráci s organizující agenturou.

Vážení zástupci firem, další rozvoj odborných aktivit se neobejde bez Vaší spoluúčasti. Věříme, že spojení Vašich zájmů a našich záměrů je vhodné a možné a pokud se pro některou z našich nabídek rozhodnete, těšíme se, že v listopadu 2018 spolu strávíme příjemné tři dny.

PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.