zpět na úvodní stránku

Programový přehled

Pátek 11. listopadu 2022

Sál Diamant

15.00–16.30
Workshop Zvyšování adherence pacientů k léčbě

Možnosti zvyšování adherence k léčbě u pacientů s kardiovaskulárními chorobami
PharmDr. Marek Lžičař
Nemocniční lékárna, FN USA

Obezita jako rizikový faktor – mýty a fakta
MUDr. Robert Prosecký, MPH
II. interní klinika, Nemocniční lékárna, FN USA

Satelitní sympozium firmy Boehringer Ingelheim
název přednášky a přednášející budou ještě upřesněni

16.45–17.15
Satelitní sympozium společnosti Celltrion

17.30–19.30
VII. Setkání příznivců specializačního vzdělávání
 

Sobota 12. listopadu 2022

Hlavní sál – Diamant

08.30–09.00
Slavnostní zahájení kongresu

09.00–12.00
Přednáškový blok I.

European Perspectives of Hospital Pharmacy – Changing Roles and Workforce Challenges
András Süle, PharmD, PhD
President, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

Revoluční změny ve farmakoterapii chronického srdečního selhání 2022
prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika, FN Olomouc

Možnosti zapojení farmaceuta do antikoagulačního managementu
PharmDr. Stanislav Gregor
OKF a LIC NL IKEM

12.15–13.15
Satelitní sympozium společnosti Novartis

13.30–15.00
Panelová diskuse – Nemocniční farmacie v ČR a Evropě

András Süle, PharmD, PhD
President, European Association of Hospital Pharmacists

PharmDr. Petr Horák
Immediate Past President, European Association of Hospital Pharmacists

Mgr. Michal Hojný
předseda Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP

15.15–18.30
Blok klinické farmacie se zaměřením na snížení kardiovaskulárního rizika

Antipsychotika a kardiovaskulární rizika
MUDr. David Bayer
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Inbitory protonové pumpy a kardiovaskulární nežádoucí účinky: jsou obavy opodstatněné?
PharmDr. Marie Zajícová
Oddělení klinické farmacie, Lékárna, Slezská nemocnice v Opavě

Plicní toxicita amiodaronu a dronedaronu
PharmDr. Jana Tisančinová, Ph.D.
Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ve Frýdku-Místku

Jak NEvyrobit pacienta – rosuvastatin při těžké renální insuficienci
PharmDr. Hana Nováková Mgr. Jitka Fojtíková
Oddělení klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava

Methadon a jeho použití v paliativní péči s důrazem na management nežádoucích účinků
PharmDr. Anna Králová
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

přednáška bude upřesněna
PharmDr. Tereza Jelínková
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Paralelní sál – Platinum

8.30–12.00
Přenos z Hlavního sálu

13.00–15.00
Blok České komory farmaceutických asistentů

Vítejte v naší lékárně Fakultní nemocnice Ostrava
Šárka Močidlanová
Lékárna, FN Ostrava

Kontrola a bezpečnost léčiv v nemocniční péči v rukou farmaceutického asistenta
Mgr. Martina Šopíková
Oddělení farmakologistiky, ÚVN Praha

Mezioborová spolupráce – činnost farmaceutického asistenta na odděleních FNKV
Kateřina Tulachová
Ústavní lékárna, FNKV Praha

Omega-3 mastné kyseliny a jejich účinky nejen na kardiovaskulární systém
Ing. Lenka Cákoci
Nemocniční lékárna, ÚVN Praha

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava – aktuality a vize oboru FA
Mgr.Tereza Zemánková
SZŠ a VOŠZ, Ostrava

Aktuality z České komory farmaceutických asistentů
Bc. Alena Šindelářová
Ústavní lékárna, IKEM Praha

15.15–18.30
Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu specifických lékových forem

Novinky z lékopisné komise
PharmDr. Michal Janů, Ph.D.

Nemocniční lékárna, VFN

Receptář IPLP
PharmDr. Lukáš Láznička

Ústavní lékárna, FNKV

Propranolol pod drobnohledem - terapeutický účinek, klinické použití a přehled všech lékových forem
PharmDr. Jiří Doubek, FNKV Praha
Mgr. Olga Mučicová, KZ MNUL

Kaleidoskop IPLP

  • Příprava tobolek s propranololem s využitím mísícího zařízení Turbula

    Mgr. Romana Kadlecová
    IKEM Praha

  • Zajímavé přípravy z Ostravy
    PharmDr. Eva Pailová
    FN Ostrava

  • Příprava náhrady Dextrogelu pro neonatologii

    PharmDr. Simona Víšková
    Lékárna, Nemocnice ČB

Nové přístupy k problematice pyrogenů (endotoxinů)
PharmDr. Michal Janů, Ph.D.
VFN Praha

Hodnocení stability AIO vaků pro domácí výživu
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.

FaF UK HK

Měření medicinálního vzduchu, praxe ve VFN
Mgr. Marie Korousová
VFN Praha

Měření medicinálního vzduchu, praxe ve VFN
Mgr. Marie Korousová
VFN Praha
 

Neděle 13. listopadu 2022

Hlavní sál – Diamant

08.40–09.00
Satelitní sympozium společnosti Sandoz

 

Adalimumab - úspora při switchi? Predikce versus realita ve FNUSA Brno
PharmDr. Veronika Čillíková
 

09.00–11.15
Blok onkologické farmacie

Rakovina jako chronické onemocnění
PharmDr. Roman Goněc
Ústavní lékárna, MOÚ

Využití cílených léčiv k personalizaci medicíny v onkologii
PharmDr. Vojtěch Ondra
Ústavní lékárna, MOÚ

Suspektní ototoxicita paliativní chemoterapie nab-paclitaxel + gemcitabin u pacienta s recidivou karcinomu hlavy pankreatu
PharmDr. Jan Dvořák
Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ČB

Úskalí použití lomustinu ve veterinární praxi
PharmDr. David Kubeš
Lékárna, FN Plzeň

Monitoring kontaminace cytostatik jako nástroj pro zajištění bezpečného pracovního prostředí
PharmDr. Lenka Doležalová
Ústavní lékárna, MOÚ

Intoxikace methotrexatem – z dotazů Toxikologického informačního střediska VFN v Praze (TIS)
Mgr. Milada Běhounková
Nemocniční lékárna, VFN

11.20–11.50
Satelitní sympozium společnosti Roche

11.55–12.55
Volná sdělení s lékárenskou tematikou

Nejčastější lékové intoxikace u dětí

Mgr. Milada Běhounková
Nemocniční lékárna, VFN

 

12.55–13.00
Diskuze

13.00
Zakončení kongresu

Paralelní sál – Platinum

09.30–12.00
Blok elektronizace zdravotnictví

 

Aktualizováno 20. 9. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.