zpět na úvodní stránku

Programový přehled

Tištěný program ve formátu pdf je ke stažení zde.

Sborník abstraktů ve formátu pdf je ke stažení zde.
 

Pátek 11. listopadu 2022

Sál Diamant

15.00–16.00
Workshop Zvyšování adherence pacientů k léčbě
předsedající:
PharmDr. Marek Lžičař

15.00–15.30
Možnosti zvyšování adherence k léčbě u pacientů s kardiovaskulárními chorobami
PharmDr. Marek Lžičař
Nemocniční lékárna, FN USA

15.30–16.00
Obezita jako rizikový faktor – mýty a fakta
MUDr. Robert Prosecký, MPH
II. interní klinika, FN USA

16.00–16.15
Satelitní sympozium firmy Boehringer Ingelheim

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání z pohledu klinického farmaceuta
Mgr. Olga Nedopílková
Oddělení Klinické farmacie, Nemocniční lékárna, FN Ostrava

16.15–16.45
kávová přestávka

16.45–17.15
Satelitní sympozium společnosti Celltrion
Biosimilars a koncept Biobetters: Nová éra v biologické léčbě?

Farmakologické charakteristiky biosimilars a biobetters
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie, FN Olomouc

KONCEPT BIOBETTERS: Nová biosimilární léčiva s vyšším farmakodynamickým efektem
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc
AGAF, Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s. a 1. LF UK Praha

17.15–19.30
VII. Setkání příznivců specializačního vzdělávání
předsedající: PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.

17.15–17.35
Novinky z Katedry lékárenství
PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.
Nemocniční lékárna FN Hradec Králové; IPVZ Praha

17.35–17.55
Novinky z Katedry farmaceutické technologie
PharmDr. Sylva Klovrzová, PhD.
Nemocniční lékárna IKEM; IPVZ Praha

17.55–18.15
Edukační aktivity EAHP
PharmDr. Petr Horák
Nemocniční lékárna FN Motol; EAHP Immediate past president

18.15–18.35
Preskripce zdravotnických prostředků s využitém ePoukazů stomickou sestrou
Mgr. Pavla Örhalmi
Urologická klinika FN Hradec Králové

18.35–18.55
Činnost a vybrané lékové dotazy Lékového informačního centra FAF UK a FN HK
PharmDr. Petra Rozsívalová
Katedra sociální a klinické farmacie FAF UK Hradec Králové; Nemocniční lékárna – oddělení klinické farmacie FN Hradec Králové

18.55–19.30
diskuze

19.30–20.30
Zahajovací setkání odborníků

 

Sobota 12. listopadu 2022

Hlavní sál – Diamant

08.30–09.15
Slavnostní zahájení kongresu
předsedající:
Mgr. Nikola Mrázková, PharmDr. Michal Kočí

09.15–12.00
Hlavní přednáškový blok
předsedající:
Mgr. Nikola Mrázková, PharmDr. Michal Kočí

09.15–10.00
European Perspectives of Hospital Pharmacy – Changing Roles and Workforce Challenges
András Süle, PharmD, PhD
President, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

10.00–10.35
Revoluční změny ve farmakoterapii chronického srdečního selhání 2022
prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika, FN Olomouc

10.35–11.10
Kardiovaskulární prevence v roce 2022 v praxi
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM
Interní a kardiologická klinika, FN Ostrava

11.10–11.45
Možnosti zapojení farmaceuta do antikoagulačního managementu
PharmDr. Stanislav Gregor
OKF a LIC NL IKEM

11.45–12.00
diskuze

11.30–14.00
přestávka na oběd

12.15–13.15
Satelitní sympozium společnosti Novartis

12.15–12.45
Genová terapie v praxi – pohled lékárníka
PharmDr. Petr Horák
Nemocniční lékárna, FN Motol

12.45–13.15
Klinické zkušenosti s léčbou spinální svalové atrofie genovou terapií
MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno

13.15–13.30
přestávka

13.30–15.00
Panelová diskuze – Nemocniční farmacie v ČR a Evropě
předsedající:
Mgr. Michal Hojný

András Süle, PharmD, PhD
President, European Association of Hospital Pharmacists

PharmDr. Petr Horák
Immediate Past President, European Association of Hospital Pharmacists

Mgr. Michal Hojný
předseda Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP

15.00–15.15
kávová přestávka

15.15–18.30
Blok klinické farmacie se zaměřením na snížení kardiovaskulárního rizika
předsedající: PharmDr. Petra Rozsívalová, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

15.15–15.45
Inhibitory protonové pumpy a kardiovaskulární nežádoucí účinky: jsou obavy opodstatněné?
PharmDr. Marie Zajícová
Oddělení klinické farmacie, Lékárna, Slezská nemocnice v Opavě

15.45–16.15
Rizika vyplývající z léčby antitrombotiky
PharmDr. Tereza Jelínková
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

16.15–16.45
Plicní toxicita amiodaronu a dronedaronu
PharmDr. Jana Tisančinová, Ph.D.
Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ve Frýdku-Místku

16.45–17.15
Jak NEvyrobit pacienta – rosuvastatin při těžké renální insuficienci
PharmDr. Hana Nováková, Mgr. Jitka Fojtíková
Oddělení klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava

17.15–17.45
Methadon a jeho použití v paliativní péči s důrazem na management nežádoucích účinků
PharmDr. Anna Králová
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

17.45–18.15
Antipsychotika a kardiovaskulární rizika
MUDr. David Bayer
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

18.15–18.30
diskuze

Paralelní sál – Platinum

08.30–12.00
Přenos z Hlavního sálu

13.00–15.00
Blok České komory farmaceutických asistentů
předsedající:
Bc. Alena Šindelářová, Mgr. Martina Šopíková

13.00–13.20
Vítejte v naší lékárně Fakultní nemocnice Ostrava
Šárka Močidlanová
Lékárna, FN Ostrava

13.20–13.40
Kontrola a bezpečnost léčiv v nemocniční péči v rukou farmaceutického asistenta
Mgr. Martina Šopíková
Oddělení farmakologistiky, ÚVN Praha

13.40–14.00
Mezioborová spolupráce – činnost farmaceutického asistenta na odděleních FNKV
Kateřina Tulachová
Ústavní lékárna, FNKV Praha

14.00–14.20
Omega-3 mastné kyseliny a jejich účinky nejen na kardiovaskulární systém
Ing. Lenka Cákoci
Nemocniční lékárna, ÚVN Praha

14.20–14.40
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava – aktuality a vize oboru FA
Mgr.Tereza Zemánková
SZŠ a VOŠZ, Ostrava

14.40–15.00
Aktuality z České komory farmaceutických asistentů
Bc. Alena Šindelářová
Ústavní lékárna, IKEM Praha

15.00–15.15
kávová přestávka

15.15–18.30
Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu specifických lékových forem
předsedající:
Mgr. Olga Mučicová, PharmDr. Lukáš Láznička

15.15–15.25
Novinky z lékopisné komise
PharmDr. Michal Janů, Ph.D.
Nemocniční lékárna, VFN

15.25–15.40
Receptář IPLP
PharmDr. Lukáš Láznička
Ústavní lékárna, FNKV

15.40–16.00
Propranolol pod drobnohledem – terapeutický účinek, klinické použití a přehled všech lékových forem
PharmDr. Jiří Doubek
FNKV Praha
Mgr. Olga Mučicová
KZ MNUL

16.00–16.45
Kaleidoskop IPLP

 • Příprava tobolek s propranololem s využitím mísícího zařízení Turbula
  Mgr. Romana Kadlecová
  IKEM Praha
 • Zajímavé přípravy z Ostravy
  PharmDr. Eva Pailová
  FN Ostrava
 • Příprava náhrady Dextrogelu pro neonatologii
  PharmDr. Simona Víšková
  Lékárna, Nemocnice ČB

16.45–17.05
Nové přístupy k problematice pyrogenů (endotoxinů)
PharmDr. Michal Janů, Ph.D.
VFN Praha

17.05–17.35
Hodnocení stability AIO vaků pro domácí výživu
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
FaF UK HK

17.35–17.55
Medicinální plyny na lékárně
Mgr. Martin Mátl
KZ MNUL

17.55–18.10
Měření medicinálního vzduchu, praxe ve VFN
Mgr. Marie Korousová
VFN Praha

18.10–18.30
diskuze

20.00
Společné setkání odborníků – hotel Clarion

 

Neděle 13. listopadu 2022

Hlavní sál – Diamant

08.40–09.00
Satelitní sympozium společnosti Sandoz

Adalimumab – úspora při switchi? Predikce versus realita ve FNUSA Brno
PharmDr. Veronika Čillíková

09.00–11.15
Blok onkologické farmacie
předsedající:
PharmDr. Lenka Doležalová, PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

09.00–09.20
Rakovina jako chronické onemocnění
PharmDr. Roman Goněc
Ústavní lékárna, MOÚ

09.20–09.40
Využití cílených léčiv k personalizaci medicíny v onkologii
PharmDr. Vojtěch Ondra
Ústavní lékárna, MOÚ

09.40–10.00
Suspektní ototoxicita paliativní chemoterapie nab-paclitaxel + gemcitabin u pacienta s recidivou karcinomu hlavy pankreatu
PharmDr. Jan Dvořák
Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ČB

10.00–10.20
Úskalí použití lomustinu ve veterinární praxi
PharmDr. David Kubeš
Lékárna, FN Plzeň

10.20–10.40
Monitoring kontaminace cytostatik jako nástroj pro zajištění bezpečného pracovního prostředí
PharmDr. Lenka Doležalová
Ústavní lékárna, MOÚ

10.40–11.00
Intoxikace methotrexatem – z dotazů Toxikologického informačního střediska VFN v Praze (TIS)
Mgr. Milada Běhounková
Nemocniční lékárna, VFN

11.00–11.10
Off-label příprava infuze Methotrexátu v BSS roztoku pro intravitreální laváž a injekce pro pooperační podání do sklivce
Mgr. Radek Ćmiel
Nemocniční lékárna, FNHK

11.10–11.15
diskuze

11.15–11.30
kávová přestávka

11.20–11.50
Satelitní sympozium společnosti Roche

Faricimab – nová molekula s dvojím účinkem v léčbě VPMD a DME
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava

11.50–11.55
přestávka

11.55–13.30
Volná sdělení s lékárenskou tematikou

11.55–12.25
Nejčastější lékové intoxikace u dětí
Mgr. Milada Běhounková
Nemocniční lékárna, VFN

12.25–12.40
Možnosti proaktívneho prístupu nemocničného farmaceuta k riešeniu výpadkov liekov
PharmDr. Slávka Porubcová
Nemocničná lekáreň, NÚSCH, Bratislava, Slovensko

12.40–12.55
Čo „páli“ a teší nemocničných farmaceutov na Slovensku?
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Bratislava, Slovensko

12.55–13.10
Léková pochybení jako důležitý zdroj dat ve farmakovigilanci
Mgr. Lucie Rozkydalová
Senior Case Management Specialist, Zentiva Group, a.s.

13.10–13.30
diskuze

13.30
Zakončení kongresu

13.00–14.30
přestávka na oběd

Paralelní sál – Platinum

09.30–12.30
Blok elektronizace zdravotnictví
předsedající:
Ing. Petr Raška, MHA

Sdělení v rámci jednotlivých oblastech mají za cíl na příkladech dobré praxe inspirovat kolegy, na konkrétních případech. Jak je možné využít moderních technologií v prostředí nemocničního zařízení.

09.30–09.55
Mobilní aplikace jako nástroj zdravotní péče nejen o pacienta ale i jako pracovní nástroj zdravotníka/farmaceuta
Ing. Petr Raška, MHA
Odbor informatiky, IKEM

09.55–10.20
Využití virtuální a rozšířené reality v medicíně (on-line prezentace)
David Sibřina
Odbor informatiky, IKEM

10.20–10.45
3D tisk a aditivní výroba v prostředí IKEM
Bc. Milan Bergman
Odbor informatiky, IKEM

10.45–11.10
Jak správně dělat klinické studie z pohledu matematiky a statistiky (on-line prezentace)
Jan Mareš
Odbor informatiky, IKEM

11.10–11.30
přestávka

11.30–11.45
Identifikace zdravotnických prostředků – K-UDI KAM?
PharmDr. Martin Šimíček
Nemocniční lékárna, FN USA

11.45–12.00
Využití dat při řízení nemocniční lékárny
Mgr. Michal Hojný
Ústavní lékárna, IKEM

12.00–12.15
Jak jsme centrálně zaznamenávali očkování
PharmDr. Michal Kočí
Nemocniční lékárna, ÚVN Praha

12.15–12.30
diskuze

 

Aktualizováno 9. 11. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.