zpět na úvodní stránku

Programový přehled

 

Pátek 11. Listopadu 2022

15:00 – 16:30                Workshop Zvyšování adherence pacientů k léčbě 

17:30 – 19:30                VII. Setkání příznivců specializačního vzdělávání

 

Sobota 12. listopadu 2022

Hlavní sál

8:30 – 9:00                    Slavnostní zahájení kongresu

09:00 – 12:00                Přednáškový blok I. 

12:20 – 13:20                Satelitní sympozium společnosti Novartis

13:30 – 15:00                Přednáškový blok II. – Nemocniční farmacie v ČR a Evropě

15:15 – 18:30                Blok klinické farmacie se zaměřením na snížení kardiovaskulárního rizika

Paralelní sál

13:00 – 15:00                Blok České komory farmaceutických asistentů

15:15 – 18:30                Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu specifických lékových forem


 

Neděle 13. listopadu 2022

Hlavní sál

09:00 – 11:15                Blok onkologické farmacie

11:30 – 12:45                Volná sdělení s lékárenskou tematikou

12:45 – 13:00                Diskuze

13:00                              Zakončení kongresu

 

Paralelní sál

9:30 – 12:00                  Blok elektronizace zdravotnictví

 

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.