zpět na úvodní stránku

Program kongresu

Elektronická verze tištěného Programu a sborníku abstraktů je ke stažení zde.

Abstrakta kongresu NEMLEK 2016 ke stažení zde.

čtvrtek 16. listopadu 2017

Výstaviště Brno – Pavilon E

16.00–20.00 Registrace účastníků
   

Hotel Holiday Inn Brno – sál BETA

16.00–19.00 Seminář s vybranými tématy k přípravě na atestaci z nemocničního lékárenství

 

Činnost Katedry lékárenství IPVZ
Heislerová M. (Praha)

 

PREZENTACE ATESTAČNÍCH PRACÍ

 

Dopady výpadků léčivých přípravků na pacienty a na pracovní zatížení lékárníků
Davidová J. (Praha)

 

Kontrola kvality medicinálního vzduchu v Nemocnici Vyškov
Klímová J. (Vyškov)

 

Příprava k atestaci v prostředí nemocniční lékárny krajské nemocnice
Pavlíček O. (České Budějovice)

 

Novela zákona č. 95/2004 Sb.
Heislerová M. (Praha)

 

Glosy k novele zákona č. 95/2004 Sb.
Podhrázký Z. (Praha)

 

Působnost Ministerstva zdravotnictví
Tomášková A. (Praha)

   

Výstaviště Brno – Pavilon E

20.00–22.00 Slavnostní otevření výstavy
Zahajovací setkání odborníků

v rámci výstavy v Pavilonu E
   
   

pátek 17. listopadu 2017

Výstaviště Brno – Pavilon E

08.00–18.30 Registrace účastníků
   

Sál A

09.00–09.45 Slavnostní zahájení přednáškou prezidentky EAHP Joan Peppard (Midland Regional Hospital Tullamore, Irsko)
   

Sál A

09.45–10.15 Blok přednášek s tématikou onemocnění GIT

 

Kolorektální karcinom a nové trendy v terapii
Obermannová R. (Brno) MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Masarykův onkologický ústav

   
10.15–10.45 Kávová přestávka
   

Sál A

10.45–12.00 Blok přednášek s tématikou onemocnění GIT

 

Současná terapie idiopatických střevních zánětů
Zbořil V. (Brno) doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii
Interní gastroenterologická klinika
Fakultní nemocnice Brno

 

Limity parenterální výživy
Janů M. (Praha) PharmDr. Michal Janů, Ph.D.
Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

   
12.00–14.00 Oběd
   

Sál A

12.15–14.00 Satelitní symposia firem

12.15–12.45

Amgen

Blincyto® v léčbě akutní lymfoblastické leukémie z pohledu farmaceuta
Novotná M. (Hradec Králové)

Za jakých podmínek budou biosimilární přípravky úsporou a příspěvkem k vyšší dostupnosti péče?
Doležal T. (Praha)

12.50–13.20

Roche

Zkušenosti se subkutánní formou přípravku Mabthera z pohledu lékárny
Zajícová M. (Opava)

13.30–14.00

Biogen

Časná eskalace u RS
Vališ M. (Hradec Králové)

   

Sál B

13.00–15.30 Blok volných sdělení farmaceutických asistentů

 

Klient a výživa z pohledu nutričního terapeuta
Mottlová A. (Brno)

 

Kolorektální karcinom – jeho léčba a řešení nežádoucích účinků
Bauerová K. (Brno)

 

Gastrointestinální potíže z pohledu farmaceutického asistenta
Mikulcová P. (Praha)

 

Samoléčba gastrointestinálních obtíží v těhotenství a při laktaci
Šimandl O. (Praha)

 

Co přinesla novela zákona 96?
Šindelářová A., Šopíková M. (Praha)

   

Sál A

14.15–15.15 Blok přednášek v rámci programu Synergy (Fresenius Kabi)
Příprava a podávání i.v. léčiv u lůžka pacienta – můžeme si vzájemně pomoci

 

Činnost Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP
Polášková L. (Praha)

 

Podávání parenterálních léčivých přípravků v dětské populaci
Thomson P. (Hradec Králové)

 

Právní pohled na úpravu a aplikaci intravenózních léčiv
Maršík J. (Praha)

   

Sál A

15.15–16.00 Blok přednášek

 

Antibiotic therapy and pharmacist
Peppard J. (Tullamore, Irsko)

 

Farmakoterapie za využití polypills (Synergy Servier)
Juhas M. (Brno)

 

Informace z výboru Sekce nemocničních lékárníků – Implementace FMD v prostředí nemocniční lékárny
Hojný M. (Praha), Šimíček M. (Brno)

   
16.00–16.20 Kávová přestávka
   

Sál A

16.20–18.20 Blok klinické farmacie se zaměřením na onemocnění trávicího traktu

 

Klostridiová kolitida – co je nové
Chrapková K. (Praha)

 

Farmakoterapie vybraných komplikací portální hypertenze
Šigutová V. (Brno)

 

Specifika aminosylicylátů v terapii ulcerózní kolitidy
Erbanová Š. (Náchod), Bortlík M. (Praha)

 

Gastrointestinální krvácení u pacientů užívajících perorální antikoagulancia
Dlouhá M. (Praha)

   

Sál B

16.20–18.20 Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu parenterální a enterální výživy

 

Tabletování na nové rotační tabletovačce ve FN Olomouc
Anděl T. (Olomouc)

 

Liquida peroralia pro infantibus
Klovrzová S. (Praha)

 

Novinky v legislativě
Šnajdrová H. (Praha)

 

Validační postupy: výstup z činnosti technologické pracovní skupiny
Mučicová O. (Ústí n. Labem)

 

Správný postup mytí a sanitace povrchů
Krmíček T. (Brno)

 

Uchovávání IPLP v lednici
Mučicová O. (Ústí n. Labem)

 

Rezoluce EDQM a pokyn PE 010-4 PIC/S na přelomu 19. a 20. století, KH „Trojitě zaslepená egocentrická klinická studie Sol. Slady Becheri“
Sladkovský R., Mučicová O. (Ústí n. Labem)

   

Výstaviště Brno – Kongresové centrum

20.00–03.00 Společné setkání odborníků v Kongresovém centru
   
   

sobota 18. listopadu 2017

Výstaviště Brno – Pavilon E

08.30–13.00 Registrace účastníků
   

Sál A

09.30–11.00 Blok onkologické farmacie – terapie onkologických onemocnění GIT

 

Je s HIPECem spojena kontaminace pracovního prostředí?
Doležalová L. (Brno)

 

Naše zkušenosti s chemoembolizacemi
Goněc R. (Brno)

 

Léčba karcinomu štítné žlázy
Kozáková Š. (Brno)

 

Nová léčiva v terapii karcinomu močového měchýře
Synek S. (Brno)

 

Novinky z monitoringu cytostatik v pracovních prostorách lékáren v ČR – jak moc lze ovlivnit hladiny a rizika?
Bláha L. (Brno)

   
11.00–11.30 Kávová přestávka
   

Sál A

11.30–12.30 Volná sdělení s lékárenskou tematikou

 

Seminář EAHP „Working together differently“
Davidová J. (Praha)

 

Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních mimo lékárny – spolupráce farmaceuta s nemocničním oddělením
Víšková S. (České Budějovice)

 

Shrnutí konzultační činnosti v Nemocniční lékárně České Budějovice
Švéda J. (České Budějovice)

 

FMD
Šimíček M. (Brno)

 

Implementační seminář Brusel 2017
Lžičař M. (Brno)

12.30–13.00 Diskuze
   
13.00 Zakončení kongresu
   
   
   

Poster

Hodnocení stability magistraliter připravovaných sterilizovaných perorálních roztoků kardiologických léčiv pro personalizovanou terapii novorozenců
Šklubalová Z. (Hradec Králové)

 

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.