zpět na úvodní stránku

Přednášející

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislava. Na Ústave farmácie Slovenskej zdravotníckej univerzity postupne absolvovala špecializáciu z lekárenstva, nadstavbovú špecializáciu z klinickej farmácie a špecializačné štúdium odborníka vo verejnom zdravotníctve (MPH).

Pracuje ako vedúca farmaceutka v nemocničnej lekárni, v Nemocnici akademika Ladislava Dérera, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nemocničná lekáreň je výučbovou základňou Ústavu farmácie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU).

V spolupráci s FaF UK sa podieľa aj na praktickom vzdelávaní študentov farmácie.

Od roku 2018 je predsedníčkou Sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Zároveň je aj vedúcou delegátkou Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v Európskej asociácii nemocničných farmaceutov (EAHP).
 

András Süle, Pharm.D., Ph.D.

Dr. Süle aktuálně pracuje jako vedoucí lékárník v Péterfy Sándor Utcai Hospital-Clinic and Trauma Centre a hlavní poradce pro farmacii nemocnici a vedoucí farmaceutický poradce v Duna Medical Centre v Budapešti. Je vedoucím specializačního programu Nemocniční farmacie na Semmelweisově univerzitě v Budapešti a aktuálně také prezidentem EAHP. Dále je také prezidentem nemocniční sekce Maďarské lékárnické komory.  Je držitelem titulů PhD. ze Semmelweisovy univerzity, dále doktorátů farmacie v oblastech farmaceutické technologie a klinické farmacie a BSc. titulu oblasti managementu ve zdravotnictví.
 

prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky – kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001–2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008–2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015–2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

 

 

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.