zpět na úvodní stránku

COVID-19 ochranná opatření

Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích.

Účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy.

Kontrola proběhne každý den před registrací. Pro urychlení odbavení si prosím nainstalujte aplikaci Tečka a nahrajte do ní certifikát, kterým se mů­že­te vždy prokázat.

Další informace naleznete zde.
Mimořádné opatření (usnesení vlády ze dne 27. října 2021) zde.

Prosíme dodržujte těchto 5 hygienických zásad:

© 2021 GUARANT International spol. s r. o.