Záznam přednášek z kongresu NEMLEK 2022 můžete sledovat po kliknutí na tento odkaz:

VIRTUÁLNÍ PLATFORMA

 

Fotografie z konference si můžete zobrazit zde

Poděkování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

26. Kongres nemocniční farmacie je za námi. Děkujeme všem z Vás, kteří se jej zúčastnili, ať již přímo v Ostravě, nebo přes virtuální platformu z Vašich domovů. Bylo nám velkým potěšením se s Vámi během kongresu setkat.

Poděkování pak patří také všem přednášejícím, kteří zajistili vysokou odbornou úroveň naší konference. Konečně pak také velmi děkujeme podpoře našich partnerů, bez kterých by kongres nebylo možné uspořádat.
Pokud jste některé přednášky nestihli nebo jste byli právě na jiném bloku, přes virtuální platformu jsou již nyní dostupné záznamy všech přednášek.

Pro připomenutí celého kongresového víkendu pak doporučujeme nahlédnout na sociální sítě naší konference
https://www.facebook.com/kongresnemlek
Kongres nemocniční farmacie (@kongresnemlek) • Fotky a videa na Instagramu

Už teď se těšíme, že se v příštím roce sejdeme se všemi z Vás na 27. Kongresu nemocniční farmacie, který se uskuteční 10.–12. listopadu 2023.

Za organizační výbor kongresu
 

Mgr. Nikola Mrázková
Předsedkyně organizačního výboru

 

Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP

pořádá

26. KONGRES NEMOCNIČNÍ FARMACIE

11. až 13. listopadu 2022

Ostrava


Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP pořádá i v letošním roce tradiční podzimní kongres, a to pod inovovaným názvem Kongres nemocniční farmacie. Tentokráte se jeho 26. ročník usku­teční v Ostravě ve dnech 11. až 13. listopadu 2022.

Pro letošní rok jsme jako hlavní téma vybrali kardiovaskulární nemoci, které mají dlouhodobě vzrůstající výskyt v české populaci, k čemuž přispěla i již více než dvouletá pandemie nemoci COVID-19, a zaměříme se blíže na medicínské možnosti snížení souvisejících kardio­vas­ku­lár­ních rizik.

Nejen v nemocničních lékárnách představují pacienti s kardiovaskulárním rizikem vysoké procento všech pacientů a správná lékárenská péče o ně je nezbytnou součástí správné terapie jejich nemoci.

Kromě tohoto hlavního tématu a tradičních bloků věnovaných specifickým farmaceutickým činnostem bychom rádi do programu včlenili samostatný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví coby velmi aktuální a rychle se vyvíjející oblasti.

Na základě Vaší pozitivní odezvy uspořádáme i v letošním roce kongres v hybridní podobě – tj. s možností fyzické i online účasti. Uplynulé roky nám ukázaly, že tato forma, kromě vyšší flexibility s ohledem na epidemickou situaci, může být pro řadu kolegů atraktivnější než klasický prezenční model a zároveň umožní zpětné zhlédnutí paralelně organizovaných částí programu. Jubilejního 25. ročníku se v roce 2021 zúčastnilo bezmála 700 účastníků, z toho 180 zvolilo online účast, řada dalších pak využila také dostupnost off-line záznamu po skončení kongresu.

Mgr. Nikola Mrázková
Předsedkyně organizačního výboru kongresu

Mgr. Michal Hojný
Předseda SNF ČFS ČLS JEP


 

 

 

Novinky

  • 21.06.2015 22:26

    Informace pro návštěvníky

    Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se...

  • 21.06.2015 22:25

    Webová prezentace byla spuštěna

    Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...

© 2022 GUARANT International spol. s r. o.