Vážení kolegové,

sekce nemocničních lékárníků ČFS ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS a pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá již 19. kongres nemocničních lékárníků.

Hlavními tématy letošního kongresu budou nové trendy v terapii takových neurologických onemocnění, jako jsou například epilepsie a Parkinsonova choroba. Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím a budou vystaveny posterové prezentace.

Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií.

Vlastní akce proběhne v termínu 13.–15. 11. 2015 v prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Kongres nemocničních lékárníků zajišťuje organizační výbor ve spolupráci s organizující agenturou GUARANT International.

Vážení kolegové, další rozvoj naší praxe se neobejde bez Vaší účasti. Těšíme se, že v listopadu 2015 spolu strávíme příjemné tři dny.

 

Se srdečným pozdravem,
PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu

 

Partneři odborného programu

Partneři odborného programu se staly společnosti Baxter s.r.o., Biogen s.r.o., Roche a Novartis.